Przyjaźń na zawsze 2018 02 04

Świat bez przyjaźni byłby jak świat bez kolorów...
Posiadanie PRZYJACIELA jest tak samo bezcenne jak zdrowie.
Otaczajmy się przyjaciółmi, wspierajmy się i dbajmy o te relacje, są lekarstwem dla duszy i ciała.
Z okazji Dla Przyjaciela dużo przyjacielskich uścisków - życzy TULALA.