REGULAMIN

1. WSTĘP

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://lalkowyswiat.pl (zwany dalej Sklepem) jest: TULALA Agnieszka Sondij, al.Armii Krajowej 9 m 3, 05-800 Pruszków, NIP 118-062-44-05, REGON 368993929. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. e-mail: sklep@lalkowyswiat.pl  
1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

2. OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.lalkowyswiat.pl
3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji niezbędnej do złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
3.4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją.
3.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@lalkowyswiat.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48664500605
3.6. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest/będzie dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może: a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości; b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia; c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek.
3.7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
3.8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu; b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
3.9. Sklep zastrzega sobie prawo do: a) anulowania zamówień, jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony; b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
3.10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3.11. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagany jest kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@lalkowyswiat.pl  oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
3.12. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@lalkowyswiat.pl 3.13. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@lalkowyswiat.pl  Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4. DOSTAWA

4.1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
4.2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD.
4.3. Koszty dostawy: koszt wysyłki jest podany przy zamówieniu i na pod stronie w zakładce: dostawa i płatności.
4.4. Czas realizacji zamówienia: Z reguły zamówienia są zrealizowane w ciągu 24h w dniach roboczych. W przypadku dużej ilości zamówień do zrealizowania (np.: okres świąteczny), termin dostawy może ulec wydłużeniu.

5. PŁATNOŚĆ

Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:
a) przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na: TULALA Agnieszka Sondij, al. Armii Krajowej 9 m 3, 05-800 Pruszków, Numer rachunku: 46 1140 2004 0000 3402 7733 8150 (mBank); w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia; b) płatnością online (przelewy24.pl)  przez bezpieczny system PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

6. ZWROTY
6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Ustawa oraz załącznik dostępne po linkiem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1224
6.2. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Przed odesłaniem towaru prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@lalkowysiat.pl
6.3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: TULALA Agnieszka Sondij, Al. Armii Krajowej 9 m 3, 05-800 Pruszków 6.4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu ( lecz nie później niż 14 od tej daty) Sklep zwróci Klientowi kwotę jego świadczenia.
6.5. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient.

7. REKLAMACJE

7.1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient proszony jest o zbadanie stanu przesyłki przed jej odbiorem. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, proszony jest o dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia szkody Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
7.2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
7.3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu.
7.4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte 3 miesięczną gwarancją producenta. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
7.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
7.6. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@lalkowyswiat.pl.
7.7. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
7.8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7.9. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: TULALA Agnieszka Sondij, Al. Armii Krajowej 9 m 3, 05-800 Pruszków 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
8.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów. 9.2 Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
9.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą TULALA Agnieszka Sondij.
9.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd w Warszawie.
9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
9.6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
9.7. Klient, potwierdzając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte. 9.8. Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 roku.